پیمانکاری ساختمان

گروه پیمانکاری ساختمان راسپینا با بهره گیری از نیروی مجرب ساختمانی و کارگران کارآزموده، آماده همکاری و ارائه خدمات به کلیه همشهریان منطقه لواسان است. خدمات پیمانکاری ساختمان شامل فنداسیون، ساخت و نصب اسکلت فلزی، پکیج های نظارتی ، سفت کاری و نازک کاری ساختمان، لوله کشی و برق کشی ، انجام نمای ساختمان و … می شود.

گروه پیمانکاری ساختمان راسپینا با بهره گیری از نیروی مجرب ساختمانی و کارگران کارآزموده، آماده همکاری و ارائه خدمات به کلیه همشهریان منطقه لواسان است. خدمات پیمانکاری ساختمان شامل فنداسیون، ساخت و نصب اسکلت فلزی، پکیج های نظارتی ، سفت کاری و نازک کاری ساختمان، لوله کشی و برق کشی ، انجام نمای ساختمان و … می شود.

گروه پیمانکاری ساختمان راسپینا با بهره گیری از نیروی مجرب ساختمانی و کارگران کارآزموده، آماده همکاری و ارائه خدمات به کلیه همشهریان منطقه لواسان است. خدمات پیمانکاری ساختمان شامل فنداسیون، ساخت و نصب اسکلت فلزی، پکیج های نظارتی ، سفت کاری و نازک کاری ساختمان، لوله کشی و برق کشی ، انجام نمای ساختمان و … می شود.

building-construction1
برای مشاوره رایگان و سفارش خدمات با ما تماس بگیرید.