گروه ساختمانی راسپینا

گروه ساختمانی راسپینا

ایده اصلی گروه ساختمانی راسپینا در سال ١٣٩۵ با هدف ارائه خدمات مهندسی و اجرایی ساختمان در قالب یک گروه واحد شکل گرفت و سنگ بنای آن به صورت رسمی در سال ١٣٩۶ گذاشته شد.
از آنجایی که در صنعت ساختمان صنایع گوناگونی مشغول به تولید و عرضه خدمات و محصولات هستند، راسپینا با شناسایی برترینها و عقد روابط کاری و مشاوره ای با آنان همواره در تلاش برای بهبود و توسعه خدمات خویش است.
از طرفی شهر لواسان با توجه به طبیعت زیبا و چشمگیرش که میراث نیاکانمان است، امروزه نیازمند توجه خاصی است و از اینرو راسپینا با درک مفهوم نوین “معماری پایدار” و به احترام طبیعت و انسان، طلایه دار ورود به این عرصه شده است و با انتخاب نامی برگرفته از طبیعت به معنای پاییز بر این مهم تاکید کرده است. راسپینا معتقد است که در کنار رفع نیاز انسان به مسکن، باید به حفظ طبیعت نیز توجه ویژه ای داشت و در پروژه های خود این موضوع را مد نظر قرار میدهد.
در نهایت راسپینا مفتخر است که از تیم مدیریتی کارآمد، نیروی انسانی مجرب و کارآزموده و همکارانی متعهد بهره مند است و به پشتوانه آنها اصول مشتری مداری و بهره وری را زنده نگاه می دارد که این دو لازمه حیات و زندگانی هر سازمانی است و راسپینا نیز از این قاعده مستثنی نیست.